Форма заявления о вступлении в клуб

 

       В ГO „Клуб ветеранів радіозв’язку „Хвиля”

від __________________________________________

               (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Дата народження (рік, число, місяць) _____________ ідент.код___________________ 

Позивний сигнал ___________  Рік отримання першого радіоаматорського позивного_________________

Поштова адреса проживання заявника ____________ __________________________________________________

Тел.____________е-mail_________ скайп__________

 

                         З А Я В А

Прошу Вас прийняти мене в Громадську організацію “Клуб ветеранів радіозв’язку „Хвиля (Волна)”. Зобов’язуюсь брати участь в роботі клубу, виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних зборів і Ради організації. 

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI підтверджую згоду на використання та обробку моїх персональних даних, які будуть внесені до внутрішнього обліку загальної бази даних членів ГО „КВРЗ Хвиля” для здійснення статутних положень організації та обліку її членів. У разі зміни персональних даних зобов’язуюся не пізніше двох місяців після змін надавати відповідну інформацію.

Маю спортивні досягнення в радіоспорті (розряд, звання)_____________________ (вказується за наявністю та прикладається копія посвідчення). Згоден внести добровільний внесок для розвитку статутної діяльності у розмірі___________грн.

_________________________ ___________________

       (особистий підпис)  (прізвище, ініціали)   (дата)

 
 

 

 

             Дополнительную информацию о клубе можно получить по e-mail: walmar@uafm