Про реєстрацію ГО КВРЗ „Хвиля” (Волна)

Першого серпня 2019 року, на виконання рішення загальних зборів радіоклубу ветеранів аматорського радіозв’язку „Волна” і після повторної подачі документів була зареєстрована громадська організація без створення юридичної особи.  На жаль, за вимогою реєстратора, назву громадської організації викладено українською мовою „Хвиля”, хоча закон і не вимагає перекладу власних назв (аналогічно, як і імен). В той же часі, наприклад при спілкуванні в ефірі, за логікою реєстратора цілком можна використовувати у перекладі стару назву „Волна”.

Витяг із єдиного реєстру

Реєстраційний номер запису: 1502461.

Стан: зареєстровано.

Тип запису: Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи).

Дата прийняття повідомлення про утворення: 25.07.2019.

Повне найменування: Громадська організація "Клуб ветеранів радіоаматорського зв'язку "Хвиля".

Скорочене найменування: ГО "Клуб ВРЗ "Хвиля"

Місцезнаходження:   75530, Херсонська обл., Генічеський р., с. Рівне, вулиця Молодіжна, будинок 41

Дата внесення останніх змін: 01.08.2019 09:12:09

Засновники (запис №1502461): Акименко Олександр Іванович; Яковлєв Валерій Миколайович.

Уповноважені особи (запис №1502461): Яковлєв Валерій Миколайович.

 

Протокол установчих зборів

засновників громадської організації «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля» від  05 червня  2019 року, м.  Генічеськ.

Присутні з правом голосу: Яковлєв Валерій Миколайович; Акименко Олександр Іванович. Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).

Порядок денний:

1.      Про обрання Головуючого та Секретаря зборів.

2.      Про утворення громадської організації, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, із зазначенням  мети її діяльності та місцезнаходження.

3.      Про визначення скороченого найменування громадської організації.

4.      Про обрання керівника громадської організації.

5.      Прийняття про обрання особи, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Розгляд питань:

1.      По першому питанню порядку денного слухали Акименко О.І.. який запропонував обрати головуючим установчих зборів засновників  Яковлєва В.М., секретарем - Акименко О.І. Голосували: 2 – за; 0 – проти; 0 – утримались. Рішення прийнято.

Про реєстрацію ГО КВРЗ „Хвиля” (Волна)

Ухвалили: Обрати головуючим установчих зборів засновників Яковлєва В.М., секретарем – Акименко О.І.

2.      По другому питанню порядку денного слухали: Акименко О.І. який запропонував  утворити громадську організацію, яка має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля” (у перекладі російською мовою «Клуб ветеранов радиолюбительской связи „Волна») та визначити основну мету діяльності - сприяння розвитку радіоаматорського руху шляхом взаємодії з радіоаматорами України та світу.

Місцезнаходження громадської організації визначити: 75530, Херсонська область, село Рівне, вулиця Молодіжна 41. Голосували: 2 – за; 0 – проти; 0 – утримались. Рішення прийнято.

Ухвалили: Утворити  громадську організацію     «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна –вставка редакції)”, яка має намір здійснювати свою діяльність без статусу юридичної особи, та основною метою діяльності якої є сприяння розвитку радіоаматорського руху шляхом взаємодії з радіоаматорами України та світу.

Місце знаходженням громадської організації «Клуб ветеранів радіоаматорського  зв’язку «Хвиля (Волна)» визначити: 75530, Херсонська область, село Рівне, вулиця Молодіжна 41.

3.      По третьому питанню порядку денного слухали       Акименко О. І. який запропонував крім повного основного найменування громадського  об’єднання  українською мовою «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)» мати скорочену назву ГО  «Клуб ВРЗ  «Хвиля (Волна)». Голосували: 2 – за, 0 – проти, 0 –утримались. Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити повне найменування громадської організації Громадська  організація «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)». Скорочена назва: ГО «Клуб ВРЗ «Хвиля (Волна)».

4.      По четвертому питанню порядку денного слухали:

Акименко О.І. який запропонував обрати Яковлєва Валерія Миколайовича керівником громадської організації  „Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)»” .

Голосували: 2 – за; 0 – проти; 0 – утримались.  Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Яковлєва Валерія Миколайовича керівником громадської організації  «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)» (надав особисту згоду).

5.      По п’ятому питанню порядку денного слухали Акименко О.І. який запропонував обрати Яковлєва Валерія Миколайовича особою, яка матиме право представляти громадську організацію  «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)»  для здійснення  реєстраційних дій.

Голосували: 2 – за; 0 – проти; 0 – утримались. Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати Яковлєва Валерія Миколайовича особою, яка матиме право представляти громадську організацію  «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Волна»  для реєстраційних дій (надав особисту згоду).

Протокол №1 установчих зборів засновників громадської організації «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’зку «Волна»  складено в двох примірниках. Невід’ємною частиною протоколу №1 установчих зборів засновників громадської організації «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)» є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації  «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)» Додаток №1.

Голова установчих зборів Яковлєв В.М.

Секретар установчих зборів Акименко О.І.

 

 

 

 

 

Коментар

Вищенаведеними документами діяльність радіоклубу ветеранів радіоаматорського зв’язку „Волна” (тепер вже українською мовою „Хвиля”), приведено до вимог українського законодавства. В той же час ця реєстрація лише встановлює легітимність у діяльності радіоклубу „Хвиля” (Волна) фактично без змін його засадничих основ. Тому залишаються діючими практично усі напрацювання колишнього віртуального радіоклубу „Волна” і перш за все основні положення його Статуту.

   

 

                      Дополнительную информацию о клубе можно получить по e-mail: walmar@ua.fm