Статут ГО «Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку «Хвиля (Волна)»

1. Клуб ветеранів радіоаматорського зв’язку "Хвиля (Волна)" є добровільним громадським об'єднанням ветеранів радіоаматорському зв'язку України. З 2004 року по 2015 рік клуб був колективним членом Ліги радіоаматорів України (свідоцтво №45 від 2004 р.).

 

2. Основним завданням клубу є популяризація аматорського зв'язку, шляхом регулярної роботи в ефірі й консультації на радіоаматорські теми. Діяльність клубу забезпечується добровільними внесками його членів.

 

3. Членами клубу "Хвиля (Волна)”" можуть бути радіоаматори, які мають стаж роботи в ефірі не менш 30 років. Заслуженим радіоаматорам: майстрам радіоспорту, майстрам радиоконструкторам, почесним радистам, заслуженим тренерам радіоспорту, суддям республіканської й вище категорій стаж для членства в клубі скорочений до 25 років. А радіоаматорам віком від 60 років і більше, а також зв'язківцям ветеранам збройних сил і учасникам війни стаж зменшено до 20 років. Членами клубу можуть бути радіоаматори всіх країн світу. Членство в клубі встановлюється порядковим номером реєстрації. Назавжди залишається в списках ветеран, ключ якого замовк, а їх номер повторно не видається.

 

4. Член клубу у своїй роботі керується цим Статутом, Регламентом аматорського радіозв’язку, а також відповідними законодавчими актами України.

 

5. Вищим керівним органом клубу "Хвиля (Волна)" є Загальні збори у вигляді "круглого столу", який проводиться у другу та четверту неділю кожного місяця року на частоті 3677 кГц о 7 годині українського часу.

 

6. Загальні збори клубу мають право вносити зміни у Статут клубу, а також вибирають з 3-х членів клубу Раду клубу, яка керує роботою клубу в період між "круглими столами". Рада клубу, на своєму засіданні, вибирає голову, заступника і секретаря. Засідання Ради проводиться в рамках „круглого столу”. При необхідності використовуються засоби електронного зв’язку (телефон, електронна пошта, скайп, тощо).

 

7. Рада клубу обирається строком на три роки з числа радіоаматорів України. Вибори проводяться кожних три роки у січні місяці останнього року. Колишні голови Ради мають право брати участь у роботі Ради клубу з правом дорадчого голосу.

 

8. Рада клубу здійснює приймання нових членів клубу і також виключення із складу клубу за особистою заявою члена клубу, або в результаті тривалої (більше трьох років) втрати зв'язку із клубом без поважних причин (номера виключених членів клубу, можуть видаватися повторно.        

 

Председатель Совета клуба Яковлев Валерий Николаевич, UR3GI. Почтовый адрес: улолодежная, 41, с.Ровное, Генического р-на, Херсонской обл., Тел.дом. 05534-625-15, моб.097-197-31-78.

 

 

От редакции: Председатель клуба и редакция  газеты «Радиоинформ» приглашают  всех радиолюбителей имеющих соответствующий стаж принять участие в работе клуба. Редакция планирует периодическую публикацию инфо клуба,  что позволит более оперативно доносить информацию его членам. От членов клуба принимаются предложения по улучшению деятельности и внесению изменений в Устав.